Päättyvällä hallituskaudella saatu rahoitus puuhuollon turvaamiseksi keskittyi metsäteollisuudelle tärkeän tie- …

Comment on Read Me on Straight White Man Seeks Knowledge by kreditzins aktuell uebersicht yen chf.

Päättyvällä hallituskaudella saatu rahoitus puuhuollon turvaamiseksi keskittyi metsäteollisuudelle tärkeän tie- ja rataverkon kehittämiseen juuri Suomen rajojen sisäpuolella.Sisävesikuljetuksilla on oma, vakiintunut roolinsa metsäteollisuuden kuljetuksissa ja olemme suurin sisävesikuljetusten käyttäjä Suomessa.Kuljetusmuodon valinta ei ole itseisarvo, vaan valintapäätöksen taustalla on kuljetustaloudellinen kannattavuus ja pyrkimys optimoida koko ketjua aina kannolta loppuasiakkaalle. Kuljetusväylien kunnolla ja palvelutasolla on tärkeä merkitys tuon tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Share

Latest Stories

Search stories by typing keyword and hit enter to begin searching.